D066

2006 Diploma | Centrul de Oenologie | Podgoria Murfatlar | Cernavodǎ

categorii: COMERCIAL | CONCURSURI

status: PROIECT DIPLOMA

Centrul de Oenologie | Podgoria Murfatlar  –  propunere proiect vinarie situata pe un sit la 10 minute în afara oraşului Cernavoda, înconjurat de vii şi naturǎ.  Avem la dispozitie un sit în care fondul natural este dominant, iar esenţial este sǎ delimitǎm caracteristicile fondului construit minoritar, ambele importante în conturarea atitudinii arhitecturale faţǎ de viitoarea intervenţie.

Primele probleme care s-a ridicat a fost: Ce înseamnǎ de fapt sǎ construieşti înt-o astfel de locaţie? Care sunt factorii  care mǎ constrâ­ng şi care sunt de fapt prioritǎţile mele? Existǎ elemente definitorii care ar trebui sǎ influenţeze soluţia de arhitecturǎ într-un sit în care, teoretic, am foarte multă libertate!? În următoarea etapǎ am realizat cǎ de fapt acea mare libertate este o mică minciunǎ şi cǎ o abordare de acest gen poate fi extrem de dificilǎ, iar mediul înconjurător poate genera linii de forţǎ la fel de puternice asemantoare celor în cazul unei abordǎri în interiorul oraşului. Esenţial în acel moment a fost sǎ înţeleg legile care guverneazǎ cadrul natural şi felul în care liniile de ordine ale sitului influenţeazǎ puţinul construit care deja există. Ţelul acestui prim studiu a culminat cu întrebarea fireascǎ: Ce înseamnǎ de fapt ARMONIE între cadrul construit şi cel natural? Şi concluzia nu a întârziat sǎ aparǎ,  materializându-se în faptul cǎ tot acest studiu este un exerciţiu de înţelegere a principiului de organizare a naturii şi nicidecum un mimetism al naturii. Nu încerc imitarea formei, ci mai degrabǎ înţelegerea felului în care aceasta este structuratǎ. În concluzie, armonie între natural şi construit înseamnǎ înţelegerea ambelor pǎrţi şi realizarea unui liant.

Vǎd ritmul fractal, ca elementul definitoriu pentru a stabili relaţia de armonie între construit şi mediul natural. Raportul între gabarite este net superior celui natural. În momentul de faţǎ nu existǎ o comunicare între construit şi natural, motiv pentru care am realizat cǎ de fapt sarcina mea este de a realiza armonia între aceste medii.

Trebuia sǎ dau unuia sau altuia conotaţia dominatǎ pentru a realiza armonia. Intrebarea este căruia?! Mǎ folosesc în acest demers de geometria fractalǎ pentru a materializa una sau alta din atitudini. Dominanta unuia din medii, mijlocitǎ de geometria fractalǎ,  devine în acest sens, liantul dintre cele douǎ.

In acest Sens am incercat sǎ descopăr dacǎ situl în sine este o mulţime fractalǎ. Utilizând metodele prezentate de C. Bovill şi W. Lorentz am studiat situl, şi am determinat o dimensiune fractalǎ şi un ritm.

In final obtiunea pentru solutia “Naturalul invinge Construitul” este o decizie personala. Indiferent de abordare, ARHITECTUL nu ar trebui sa renunte la simtul artistic. Natura mi-a oferit acel pitoresc pe care il cautam!

321716191201856415101487131211222325262724

Intocmit: student Arh. Elena Madalina TOADER

Profesor indurmator: Lect. Dr. Arh. Stefan Ghenciulescu

 

Advertisement